1. IDENTITEIT VAN TrueSport

1.1 In deze algemene voorwaarden en op de website, verwijst "TrueSport", "truesport.nl" of "wij" naar TrueSport.
TrueSport is gevestigd:

Peizerweg 97,
9727 AJ Groningen,
Nederland

e-mail adres: klantenservice@truesport.nl.
Telefoonnummer: 06 44376358
KVK-nummer: 02078720
BTW-nummer NL001195930B17

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TrueSport voor producten verkocht op de website (" Website").

3. PRODUCTEN

3.1. U kan uw bestelling via de Website plaatsen voor producten die worden aangeboden op de website aan de aangegeven prijzen.

3.2. Het product zal de specificaties hebben die opgesomd worden in de productbeschrijving op de Website. Het toepassingsgebied van de dienst na verkoop wordt beschreven op de Website en in de orderbevestiging.

3.3. U hebt een wettelijke garantie op conformiteit van de producten. In geval van non-conformiteit, komt u een beroep toe op deze wettelijke rechten.

4. BESTELPROCEDURE

4.1. U kan een bestelling plaatsen op voorwaarde dat u:

a) uw correcte naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere noodzakelijke informatie opgeeft;

b) een leveringsadres opgeeft dat in Europa gelegen is; en

c) de eigenaar bent of rechtmatige houder van een geldige debet/kredietkaart als u het product koopt met een debet/kredietkaart.

4.2. Een bestelling wordt geplaatst door op de "BETAAL NU"- knop te klikken op de check-out pagina.

4.3. U krijgt de kans om een overzicht te zien van uw bestelling, de algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden, de totale prijs van uw bestelling te zien en de informatie die u heeft opgegeven, en verbeteringen aan te brengen waar nodig alvorens uw bestelling te bevestigen.

4.4. Een bevestiging van een geplaatste bestelling is niet bindend voor TrueSport, maar is slechts een aanbod van U om tot koop van de relevante producten over te gaan tegen betaling van de toepasselijke prijzen. Alle geplaatste bestellingen dienen eerste formeel te worden geaccepteerd door TrueSport, waarbij TrueSport het recht toekomt een abnormale of niet in goede trouw geplaatste bestellingen te weigeren.

4.5. Zodra TrueSport uw bestelling ontvangt, zal TrueSport een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin bevestiging wordt gegeven van ontvangst van de bestelling en waarin de details van het bestelde product worden opgesomd. Deze e-mail zal zo snel als redelijk mogelijk worden verzonden. Deze e-mail is geen bevestiging van acceptatie door TrueSport van de geplaatste bestelling, maar enkel een bevestiging van het feit dat TrueSport uw bestelling ontvangen heeft.

5. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT

5.1. Na ontvangst van uw bestelling, zal TrueSport controleren of het relevante product op voorraad is. Het contract tussen u en TrueSport zal enkel worden afgesloten nadat TrueSport u een e-mail stuurt waarin het contract en de verzending worden bevestigd (e-mailbevestiging van verzending), en dat alle of een deel van het/de product(en) nog beschikbaar is/zijn en verzonden is/zijn.

5.2. TrueSport zal geen toegankelijke kopie van uw contract opslagen, u wordt dan ook aangemoedigd om de bevestiging van uw bestelling te downloaden, op te slaan en/of te printen, alsook deze algemene voorwaarden.

6. PRIJZEN

6.1. De prijs die u moet betalen voor het product is de prijs van het product op het moment dat uw bestelling geplaatst wordt en zal worden opgenomen in de ontvangstbevestiging en order bevestigingsemail.

6.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW waar van toepassing.

6.3. Alle prijzen op de Website zijn exclusief de leveringskosten, welke afzonderlijk zullen worden aangegeven tijdens de check-out procedure en aan de totale prijs zullen worden toegevoegd. De leveringskosten kunnen variëren afhankelijk van de gekozen leveringsdatum, de omvang van uw bestelling of afleveringsadres.

7. ONDUIDELIJKHEDEN

7.1. Het is altijd mogelijk dat ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die wij verkopen niet correct beschreven zijn of verkeerd geprijsd zijn op de Website. Indien een fout betrekking heeft op een product dat u besteld heeft, zullen wij u een e-mail sturen met de melding dat het product geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar is en zal u de mogelijkheid krijgen om uw bestelling te annuleren en terugbetaald te worden voor de betaling die u reeds gedaan heeft. U kan, indien u dit wenst, uw bestelling opnieuw plaatsen zodra we de vergissing gecorrigeerd hebben op de Website

8. NIET-LEVERING EN BEËINDIGEN

8.1. Indien TrueSport na het sluiten van de overeenkomst vaststelt dat zij de bestelde producten niet langer kan leveren omwille van redenen buiten de wil van TrueSport (bijv. het kwijtraken van een pakket tijdens levering), dan kan TrueSport de overeenkomst beëindigen. TrueSport zal uiteraard de consument hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de reeds gedane betalingen terugstorten.

9. PRODUCTCONFORMITEIT EN WETTELIJKE GARANTIE

9.1. Het product zal worden geleverd conform de specificaties zoals weergegeven in de productbeschrijving op de Website.

9.2. Indien er een gebrek aan overeenstemming bestaat bij levering van de goederen en dit zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering ervan, heeft u het recht op een proportionele prijsvermindering of het recht om de overeenkomst op te zeggen.

9.3. In geval van opzegging van de overeenkomst kan TrueSport u vragen de producten terug te zenden alvorens deze terug te betalen. Zodra TrueSport het product ontvangen heeft en bevestigt dat er een gebrek is aan overeenstemming, zal TrueSport de terugbetaling verwerken. TrueSport zal alle door u gedane betalingen terugstorten, inclusief de kosten van het product en de leveringskosten. TrueSport zal deze terugbetaling verrichten op dezelfde manier als waarop zij de betaling ontvangen heeft, tenzij anders overeengekomen.

9.4. Om beroep te kunnen doen op deze garantie moet u TrueSport binnen een periode van 2 maanden na de datum waarop u het gebrek aan overeenstemming ontdekt heeft, op de hoogte stellen. Daarbij kunt u het RETOURFORMULIER en de retournering en terugbetalingsprocedure voor gebrekkige producten uiteengezet in artikel 13 hieronder volgen.

9.5. TrueSport kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zich voordoet doordat het product niet onderhouden is conform de onderhoudsvoorschriften, noch indien het niet gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, noch indien het product gebruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor het verkocht werd.

9.6. Met betrekking tot de specificaties en de aard van het desbetreffende product vragen wij u de gebruiksinstructies voor het specifieke product zorgvuldig te lezen alvorens het product te bestellen. Deze gebruiksinstructies kunnen op de Website geraadpleegd worden. Indien u vragen heeft, of twijfels heeft met betrekking tot het product, vragen wij u alvorens uw aankoop te doen, contact op te nemen met ons.

9.7. Wij verkopen u het product voor het specifieke doel waarvoor het product door ons wordt aangeboden op onze Website. Wij vragen u dan ook om alvorens uw aankoop te doen het specifieke doel van het product na te gaan; dit teneinde te verzekeren dat u een product koopt dat voldoet aan uw noden. Gelieve te verzekeren dat het product niet gebruikt wordt voor andere doeleinden dan door ons gesuggereerd. Indien het product niet gebruikt wordt voor het bestemde doel, kan dergelijk gebruik de kwaliteit, integriteit, levensduur en uiterlijk van het product aantasten en mogelijks ook schade toebrengen aan het product of uzelf.

9.8. Het product zal uw nodige aandacht vragen met betrekking tot het onderhoud, de zorg en het gebruik op een dagelijkse basis. Het genot en de levensduur van het product zullen in grote mate afhangen van de manier waarop u het product behandelt. Teneinde van het product te kunnen genieten, is het van essentieel belang dat u het onderhoudt in overeenstemming met de toepasselijke onderhoudsvoorschriften, dewelke op de Website gevonden kunnen worden. Wij vragen u deze onderhoudsvoorschriften te raadplegen alvorens het product aan te kopen; dit teneinde te verzekeren dat u op de hoogte bent van de specifieke onderhoudsvoorschriften alvorens uw aankoop te doen.

9.9. Er moet specifieke aandacht besteed worden aan het wassen en reinigen van het product: het niet respecteren van de wasinstructies of het gebruik maken van ongepaste detergenten kan leiden tot scheuren, vervagingen, pluizen, krimpen of andere schade (inclusief vervagen van kleuren en het verliezen van de waterbestendige eigenschappen) in/op/aan het product.

9.10. Zelfs indien alle onderhouds- en gebruiksinstructies gevolgd worden, kan worden verwacht dat de kleuren met de tijd zullen vervagen, door weeromstandigheden, blootstelling aan zonlicht en/of het effectief gebruik ervan.

10. BETALING

10.1. Betaling van de bestelde producten kan gebeuren op volgende wijzen:

a) iDEAL: met iDEAL kan u onmiddellijk het aankoopbedrag overmaken aan TrueSport via uw bankrekening. U rekent af in de internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw bank.

b) overboeking van het aankoopbedrag vanaf uw bankrekening aan TrueSport.

c) Kredietkaart (MasterCard of Visa): u verzekert dat de naam exact wordt ingevuld zoals deze vermeld wordt op de kredietkaart. We zullen geen afrekeningen doen op uw kaart totdat we de goederen naar u verzenden; of,

11. LEVERING

11.1 TrueSport zal bestelde producten leveren binnen een periode van 30 (dertig) dagen nadat de bevestiging van bestelling door TrueSport aan u verzonden werd.

11.2 Indien de bestelling niet geleverd wordt binnen 30 dagen, dan mag u de overeenkomst beëindigen en een terugbetaling vragen.

11.3 De producten worden geleverd op het adres dat u opgeeft in uw bestelling, op voorwaarde dat de locatie binnen Nederland is. TrueSport verzekert het transport van het product naar het adres opgegeven bij de informatie omtrent de verzending.

12. RECHT OP HERROEPING EN TERUGBETALING VOOR NIET-GEBREKKIGE PRODUCTEN

12.1. Indien u uw bestelling geplaatst heeft maar deze wenst te wijzigen of te annuleren, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met ons via onze klantendienst, op het nummer 06 44376358 of door het zenden van een e-mail naar klantenservice@truesport.nl. Wij zullen uw annulering bevestigen per e-mail. Indien uw bestelling al verwerkt zou zijn is het mogelijk dat u zal moeten wachten tot u het product ontvangt en daarna de normale retourprocedure zal moeten volgen zoals hieronder uiteengezet.

12.2. Wij willen dat u ten volle tevreden bent over uw aankoop. Indien u, voor welke reden dan ook, niet tevreden bent over het product dat u ontvangen heeft kan u uw bestelling annuleren binnen de 14 dagen nadat u het product ontvangen heeft door het zenden van een e-mail naar klantenservice@truesport.nl.

12.3. Indien u uw overeenkomst annuleert, zal TrueSport alle betalingen ontvangen van u terugstorten, inclusief de leveringskosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we geÏnformeerd werden over uw beslissing om de overeenkomst te beëindigen. TrueSport zal een dergelijke terugbetaling verrichten op dezelfde manier als waarop u uw initiële transactie verricht heeft, tenzij expliciet anders werd overeengekomen; in ieder geval zullen u geen extra kosten worden aangerekend voor deze terugbetaling.

12.4. TrueSport kan wachten met de terugbetaling totdat TrueSport het product terug ontvangen heeft of totdat zij het bewijs ontvangen heeft van terugzending van de producten, afhankelijk van wat het snelste is. U ontvangt een e-mail wanneer TrueSport het verwerken van uw terugzending verwerkt heeft.

12.5. Teneinde aansprakelijkheid te voorkomen voor het verminderen van de waarde van het product ten gevolge van het gebruik van het product anders dan wat nodig is om de aard, de karakteristieken en de functionering van het product te achterhalen, gelieve de producten terug te sturen in de staat waarin u ze ontvangen heeft, ongedragen, ongewassen, ongewijzigd en onbeschadigd, en met de originele etiketten eraan bevestigd.

13. RETOURNEREN EN TERUGBETALING VAN GEBREKKIGE PRODUCTEN

13.1. Indien u een gebrekkig of beschadigd product wenst terug te sturen, gelieve binnen 2 maanden nadat u het gebrek heeft opgemerkt, contact op te nemen met onze klantendienst op het  nummer 06 44376358 of door het versturen van een e-mail aan klantenservice@truesport.nl voor verdere instructies. Onze normale werkuren zijn van 14.00 - 17.30 uur, maandag tot en met vrijdag.

13.2. We kunnen u vragen deze producten terug te sturen alvorens we uw terugbetaling kunnen verwerken. Voor informatie met betrekking tot de manier waarop het product terug- gestuurd moet worden, verwijzen wij naar ons retourfomulier dat u werd toegestuurd bij de levering van het product. Zodra we het product hebben ontvangen en bevestigen dat het product gebrekkig of beschadigd is zullen wij de terugbetaling verwerken. U zal een e-mail ontvangen wanneer TrueSport uw terugbetaling verwerkt heeft.

13.3. TrueSport zal alle door u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van het product en de kosten voor de levering en verzendingskosten voor de terugzending van het product, zonder onnodige vertraging. TrueSport zal deze terugbetaling verrichten op dezelfde manier als waarop de betaling in de initiële transactie werd verricht, tenzij anders overeengekomen; en in elk geval zal u geen kosten moeten betalen voor een dergelijke terugbetaling.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. We zijn niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet wegens het feit dat het product niet onderhouden wordt in overeenstemming met de onderhoudsvoorschriften, noch indien het niet gebruikt wordt conform de gebruiksinstructies, noch indien het product gebruikt wordt voor andere doeleinden dan waarvoor het verkocht werd.

14.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, noch enigerlei economische schade, inclusief en zonder beperking: winstderving, winst of inkomen, verlies van goodwill of reputatie ontstaan uit of met betrekking tot wat in deze algemene voorwaarden staat.

14.3. Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijke schade door onze nalatigheid uitsluiten of beperken.

15. PERSOONSGEGEVENS

15.1. Wanneer u een bestelling plaatst op onze Website, zal u ons persoonsgegevens verstrekken. Het verzamelen en de verwerking van deze persoonsgegevens zal worden gedaan in overeenstemming met het Privacybeleid van TrueSport. Dit Privacybeleid kan gevonden worden op de Website.

16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1.Alle relaties in rechte tussen TrueSport en u worden beheerst door Nederlands recht.

17. KLACHTEN

17.1.17.1. Indien TrueSport enige vergissing zou hebben begaan met betrekking tot uw bestelling, indien u klachten zou hebben, of indien u TrueSport om andere redenen wenst te contacteren, gelieve contact op te nemen met TrueSport via 06 44376358 of klantenservice@truesport.nl waar we u graag verder helpen. Onze normale werkuren zijn 14.00 - 17.30 uur, maandag tot en met vrijdag.

(versie 13/8/2020)